สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 07/04/2021 อ่าน: 4,140 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี กรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

(1) ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ จำนวนอัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา (ทางรัฐศาสตร์ ทางการปกครอง และทางรัฐศาสตร์การปกครอง) หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก

2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวนอัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 600 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ชั้น 3 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลพบุรี เลขที่ 118 ถนนสีดา ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โทร. 0-3678-2208 ถึง 9 ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา

ประกาศรับสมัคร