โรงพยาบาลรัตภูมิ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 07/04/2021 อ่าน: 3,607 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลรัตภูมิ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)

1 นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 16,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
- เพศหญิง / ชาย (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีอายุ 20 - 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและไม่เป็น ผู้ติดสารเสพติดและไม่มีโรคประจำตัวตามข้อห้ามของทางราชการ

2 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 12,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางรังสีวิทยา ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางรังสีวิทยา ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค
- เพศหญิง / ชาย (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีอายุ 20 - 40 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและไม่เป็น ผู้ติดสารเสพติดและไม่มีโรคประจำตัวตามข้อห้ามของทางราชการ

3 พนักงานทั่วไป (หน่วยจ่ายกลาง) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่า
- เพศชาย - หญิง (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีอายุ 20 – 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดและไม่มีโรคประจำตัวตามข้อห้ามของทางราชการ

4 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่า
- เพศหญิง - มีอายุ 20 - 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และไม่ เป็นผู้ติดสารเสพติด และไม่มีโรคประจำตัวตามข้อห้ามของทางราชการ

5 พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตร ประถมศึกษา (ป.6)
- เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
- มีอายุ 25 - 55 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด และไม่มีโรคประจำตัวตามข้อห้ามของทางราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลรัตภูมิ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. / ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.

ประกาศรับสมัคร