วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานส่งเสริมผลิตฯ

สร้างเมื่อ: 07/04/2021 อ่าน: 4,435 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานส่งเสริมผลิตฯ ตั้งแต่วันที่ 8-29 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง สรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือน 9,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา บัญชี , การตลาด, การเงินและการธนาคาร
2. มีความสามารถในการสื่อสารและทักษะการขายสินค้า
3. มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

บุคคลที่มีความประสงค์จะยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร ณ ห้องบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ตั้งแต่วันที่ 8-29 เมษายน 2564 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร