โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 07/04/2021 อ่าน: 4,583 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-30 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1) ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.1.สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
1.2 มีใบประกอบวิชาชีพครู
1.3 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
1.4 ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากการทำงานเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
1.5 หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2) ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2.1 สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาภาษาไทยหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2.2 มีใบประกอบวิชาชีพครู
2.3 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
2.4 ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากการทำงานเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
2.5 หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3) ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
3.1 สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.2 มีใบประกอบวิชาชีพครู
3.3 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
3.4 ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากการทำงานเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
3.5 หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4) ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
4.1. เพศชาย
4.2 สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาเทคโนโลยีหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
4.3 มีใบประกอบวิชาชีพครู
4.4 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
4.5 ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากการทำงานเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
4.6 หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
5.1. เพศชาย
5.2 อายุตั้งแต่ 20 ปี เป็นต้นไป
5.3 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
5.4 ไม่เคยถูกให้ออกจากการทำงานเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
5.5 หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านงานรักษาความปลอดภัยหรือผ่านการเกณฑ์ทหารจะ พิจารณาเป็นพิเศษ

6) ตำแหน่งคนงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
6.1 เพศชาย
6.2 อายุตั้งแต่ 22 ปี เป็นต้นไป
6.3 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
6.4 ไม่เคยถูกให้ออกจากการทำงานเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
6.5 หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูนที่จะซ่อมแซม ดูแลวัสดุอุปกรณ์หรือผ่านการเกณฑ์ทหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-30 เมษายน 2564 สมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่ง เอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่ ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 053 - 355461

ประกาศรับสมัคร