โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเวชบริภัณฑ์

สร้างเมื่อ: 06/04/2021 อ่าน: 1,392 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเวชบริภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 1-16 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานบริการเวชบริภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
21 บุคคลพลเรือน ชาย หญิง อายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
2.2 สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เท่านั้น หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.3 ไม่เป็นโรคที่ขัดกับการรับราชการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
24 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลในคดีใดๆ มาก่อนหรือ อยู่ในระหว่างดำเนินคดีและไม่เป็นผู้ติดหรือเสพยาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่แจ้งต่อ เจ้าหน้าที่ตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะตัดสิทธิและระงับการบรรจุและเป็นผู้เลื่อมใสใน ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.5 มีส่วนสูงตั้งแต่ 155 ซม.ขึ้นไป

กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (0830 - 1630) หมายเลขโทรศัพท์ (037) 211591 ต่อ 131

ประกาศรับสมัคร