โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 06/04/2021 อ่าน: 4,839 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท
2. ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 9,000 บาท
3. ยามรักษา ความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 7,500 บาท

รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
1.1 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
1.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
1.3 มีสัญชาติไทย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
1.4 มีอายุตั้งแต่ 25 - 60 ปี 1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
1.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 3 อัตรา
1.1 มีสัญชาติไทย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
1.2 มีอายุตั้งแต่ 25 – 60 ปี
1.3 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
1.1 มีสัญชาติไทย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
1.2 มีอายุตั้งแต่ 25 - 60 ปี
1.3 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองที่โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2564 ยกเว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 081-9300457 (ครูอรทัย โพธิเวชกุล)

ประกาศรับสมัคร