มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สร้างเมื่อ: 06/04/2021 อ่าน: 2,824 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตั้งแต่วันที่ 2-9เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,160 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ความรู้ความสามารถต้องการ
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างดี
2. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
4. มีบุคลิกภาพดี ความประพฤติเรียบร้อย แต่งกายให้เหมาะสม สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
5. มีความละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงต่อเวลา มีความวิริยะอุตสาหะ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกบริหารบุคคลและ นิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 2-9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันเวลาราชการ) ผู้ที่สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบในตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 50 บาท ค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น สามารถ สอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 044 - 513236 ต่อ 1100 แผนกบริหารบุคคลและนิติการ

ประกาศรับสมัคร