คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

สร้างเมื่อ: 06/04/2021 อ่าน: 3,280 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 1053
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
อัตราเงินเดือน 20,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์ เคมี เคมีเทคนิค ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคมี
2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง หรือมีประสบการณ์ ในการทำงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6. มีวิจารณญาณปฏิภาณไหวพริบ และความละเอียดรอบคอบ
7. ปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการวิจัย งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอย สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (โดยปฏิบัติงานประจำ ณ คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์)

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2564 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัด นครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207-8 หรือโทร. 037-395-451 ถึง 5 ต่อ 60224-5

ประกาศรับสมัคร