โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครู 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 06/04/2021 อ่าน: 2,217 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครู 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-20 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานสอน (โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม)

1 ครูสอนด้านดนตรีพื้นบ้าน(โปงลาง) จำนวน 1 อัตรา
2 ครูสอนด้านนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
3 ครูสอนด้านวอลเล่ย์บอล จำนวน 1 อัตรา
4 ครูสอนด้านภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
5 ครูสอนด้านอาหารและขนมไทย จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร หรือสาขาที่ เกี่ยวข้องกัน มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดวิชาความรู้สู่ผู้เรียน
3.2 มีสัญชาติไทย (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการตรวจเลือกการเป็นทหาร)
3.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3.4 เป็นผู้มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการประกอบอาชีพครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความเสียสละ อดทน มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน มีมารยาททางสังคม อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้
3.5 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

ผู้สมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง ระหว่างวันที่ 1-20 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร