โรงเรียนวิเชียรชม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 06/04/2021 อ่าน: 8,281 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนวิเชียรชม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-8 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาจีน คนครัว นักการภารโรง (แม่บ้าน,เพศชาย) และพนักงานรักษาความปลอดภัย

1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (มีประกันสังคม)

2 ตำแหน่ง คนครัว จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,120 บาท (มีประกันสังคม)

3 ตำแหน่ง นักการภารโรง (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,120 บาท (มีประกันสังคม)

4 ตำแหน่ง นักการภารโรง (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,120 บาท (มีประกันสังคม)

5 ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (มีประกันสังคม)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
2.2.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาจีน มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาจีนหรือสาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง
(2) มีหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
(3) ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(4) มีความรู้พื้นฐานด้านการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
(5) บุคลิกภาพดี มีใจรักในการทำงาน
(6) สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Word , Microsoft Excel และ Internet ได้เป็นอย่างดี
(7) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน กล้าแสดงออก
(8) มีใจรักในวิชาชีพครู

2.2.2 ตำแหน่ง คนครัว มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป
(2) เพศหญิง อายุระหว่าง 25 - 50 ปีบริบูรณ์
(3) มีความสามารถในการปรุงอาหาร สามารถทำอาหารได้ทุกประเภท
(4) บุคลิกภาพดี มีใจรักในการทำงาน
(5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน กล้าแสดงออก
(6) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

2.2.3 ตำแหน่ง นักการภารโรง (แม่บ้าน) มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป
(2) เพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 - 50 ปีบริบูรณ์
(3) มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มีความอดทน และตรงต่อเวลา
(4) มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(5) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีน้ำใจ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
(6) หากมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงาน การทำความสะอาด จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ

2.2.4 ตำแหน่ง นักการภารโรง (เพศชาย) มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป
(2) เพศชาย มีอายุระหว่าง 25 - 50 ปีบริบูรณ์
(3) มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มีความอดทน และตรงต่อเวลา
(4) มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(5) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีน้ำใจ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
(6) หากมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.2.5 ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
(2) เพศชาย อายุระหว่าง 25 - 50 ปี
(3) มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มีความอดทน และตรงต่อเวลา
(3) มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(4) มีน้ำใจ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
(5) หากมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ
(6) ผ่านการเกณฑ์ทหาร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องบริหารงานบุคคลโรงเรียน วิเชียรชม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 5 - 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ประกาศรับสมัคร