ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 06/04/2021 อ่าน: 5,390 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
2.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

2 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

3 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
2.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

4 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
2.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

5 ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ด.ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

6 ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการเกษตร
2.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สามารถ ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่ www.pattaninfe.com/soonfhuk หรือขอรับและยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ได้ที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี เลขที่ 62 หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073-424822 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 ถึง 9 เมษายน พ.ศ. 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และ ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร