โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 05/04/2021 อ่าน: 1,728 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายคาบ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4

1) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการแพทย์ แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์ แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
3. ไม่จำกัดเพศ (สำหรับเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
4. อายุระหว่าง 20 - 35 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 75 บาท (คาบละ 8 ชั่วโมง)

2) ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาลด้านการนวดไทย จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่
2. ได้รับประกาศนียบัตรนวดไทย 150 ชั่วโมง หรือประกาศนียบัตรนวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษาซึ่งผ่านการรับรองหลักสูตร
3. ไม่จำกัดเพศ (สำหรับเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
4. ไม่จำกัดอายุ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อัตราค่าจ้าง ส่วนแบ่งจากรายได้ผู้มาใช้บริการ

3) ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย จำนวน 4 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองพิษณุโลก และศูนย์สุขภาพเมืองบึงแก่งใหญ่
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วย แพทย์แผนไทย 330/372 ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษาซึ่งผ่านการรับรองหลักสูตร
3. เฉพาะเพศหญิง
4. อายุไม่เกิน 60 ปี
5. มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ลั
อัตราค่าจ้าง ส่วนแบ่งจากรายได้ผู้มาใช้บริการ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร