โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา

สร้างเมื่อ: 05/04/2021 อ่าน: 7,289 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-19 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน )

1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา ค่าจ้าง 720 บาท/วัน
- เพศชาย - หญิง
- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
- สุขภาพร่างกายแข็งแรง บุคลิกภาพดี
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในระดับเดียวกันในสาขาการพยาบาศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้าง 500 บาท/วัน
- เพศชาย - หญิง
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาสาธารณสุขศาสตร์

3 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้าง 500 บาท/วัน
- เพศหญิง สัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา การบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาชาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
4 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 600 บาท/วัน
- เพศหญิง สัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 420 บาท/วัน
- เพศหญิง สัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 420 บาท/วัน
- เพศหญิง สัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

7 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน
- เพศชาย สัญชาติไทย
- อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ - ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

8 ตำแหน่งผู้ช่วยทันตกรรม จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน
- เพศหญิง สัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

9 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน
- เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

10 ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 18 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน
- เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6

11 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 450 บาท/วัน
- เพศชาย สัญชาติไทย
- อายุ 20 - 45 ปีบริบูรณ์
- มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
- ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องโทษคดีอาญามาก่อน
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6

12 ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน
- เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6

13 ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน
- เพศหญิง สัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-19 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 100 น. และเวลา 13.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ประกาศรับสมัคร