โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

สร้างเมื่อ: 04/04/2021 อ่าน: 1,008 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ตั้งแต่วันที่ 5-9 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เงินโครงการฯ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 45 ปี
2. ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาสถิติทุกสาขา หรือปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตทุกสาขา หรือ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ หรือสาขาใดสาขา หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิจัยและสถิติ
3. มีทักษะหรือประสบการณ์ในการทำวิจัย
4. สามารถใช้โปรแกรมทางสถิติในระดับดี เช่น SPSS, STATA หรือโปรแกรมสำเร็จรูปใน การวิเคราะห์ข้อมูล มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลต่างๆ และ Internet
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
6. มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ และสามารถทำงานเป็นทีม
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความละเอียดรอบคอบ และมีภาวะผู้นำ สามารถบริหาร จัดการรวมถึงจัดลำดับความสำคัญของงานได้ ทั้งในการทำงานปกติและภายใต้แรงกดดัน
8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 - 9 เมษายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ปิดรับสมัครสอบ วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร