สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/04/2021 อ่าน: 1,984 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
1) เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2) มีสัญชาติไทย
3) อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
4) เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก หรือจังหวัดอื่น ๆ ทั้งนี้ให้อยู่ ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง
5) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
6) มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะช่วยในการอำนวยการ ด้านการตลาดออนไลน์ สามารถใช้งาน Application ต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ (เช่น Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานเครื่องมือการตลาด การประชาสัมพันธ์และบริการต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต (เช่น เว็บบอร์ดต่าง ๆ YouTube, Facebook, อีเมล์ ฯลฯ) ได้เป็นอย่างดี
7) มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ในด้านการตลาด สามารถเขียน Content เพื่อสนับสนุน เนื้อหาของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนำเสนอได้
8) มีอัธยาศัยดี ทัศนคติ และความประพฤติเหมาะสมกับการเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก

ประกาศรับสมัคร