โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 31/03/2021 อ่าน: 5,209 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-16 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1) ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง - ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ หรือ บริหารธุรกิจ

2) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ
2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสามัญ

3) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า
คุณลักษณะพิเศษ
- เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีความสามารถเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้

4) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สามารถดูรายละเอียด การรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tranghos.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารจอดรถ ชั้น 10 โรงพยาบาลตรัง ตั้งแต่วันที่ 5-16 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (วันที่ 6 และ 12-15 เมษายน 2564 วันหยุดราชการ) หมายเหตุ วันที่ 9 เมษายน 2564 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่บริเวณทางเชื่อม อาคารอำนวยการและ อาคาร 100 เตียง ชั้น 2

ประกาศรับสมัคร