โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สร้างเมื่อ: 29/03/2021 อ่าน: 3,950 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

คุณสมบัติทั่วไป
1.ไม่จำกัดเพศ
2.เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
3. อายุ 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่รับสมัคร
4.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง
6.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นคนวิกลจริต จิตฟันเฟือน
7.ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรมอันใด
8.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9.ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
10. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
11.ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทูตจริตในการสอบใดๆ
เงื่อนไขการจ้างและอัตราค่าตอบแทน -จ่ายค่าตอบแทนตามวันปฏิบัติงาน
อัตราค่าตอบแทน ตามอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันวันละ 470 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระ เกียรติวรอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลขอนแก่น

การรับสมัคร สามารถยื่นสมัครทาง https://forms.gle/fXw89R3EFMNeehBA และส่งหลักฐานการสมัครทาง E-mail: irbkkh@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณนันธิดา แพงมา โทร 0 4300 9900 ต่อ 1602

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร