สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 13 อัตรา

สร้างเมื่อ: 09/03/2021 อ่าน: 1,981 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,040 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 11,030 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิศวกรรมทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/ อนามัยชุมชนอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 10 อัตรา เงินเดือน 8,150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบัญชี หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบัญชี

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 8,990 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร