โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 25/02/2021 อ่าน: 1,691 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,0310 บาท
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1.1 รับสมัครเพศชายและเพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครสอบ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
1.2 วุฒิการศึกษา : ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และ ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน
1.3 คุณสมบัติอื่น ๆ
- มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความประพฤติดี

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,000 บาท
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 รับสมัครเพศชายและเพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับ ถึงวันสมัครสอบ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2.2 วุฒิการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาพณิชการ
2.3 คุณสมบัติอื่น ๆ
- มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Ms.Office

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร