สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ

สร้างเมื่อ: 04/02/2021 อ่าน: 3,033 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ตั้งแต่วันที่ 5-16 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือทางอื่นที่กรมคุมประพฤติเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ บ้านปูลารายอ กาแลตาแป และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 ที่อยู่ 156 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0-7353-2046,0-7353-2611 ตั้งแต่วันที่ 5-16 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 9.00 - 16.30 นาฬิกา โดยผู้สมัครสอบจะต้อง เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 200 บาท เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและ ครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส อาจไม่รับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัคร