โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 02/02/2021 อ่าน: 1,760 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,230 บาท
คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
1 รับสมัครเพศชาย และเพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึง วันสมัครสอบ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2 วุฒิการศึกษา : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ใน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
3 คุณสมบัติอื่น ๆ
- มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความประพฤติดี

2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,030 บาท
คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
1 รับสมัครเพศชาย และเพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึง วันสมัครสอบ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2 วุฒิการศึกษา : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ใน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัย/อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข : สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสุขาภิบาลและทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือ จิตวิทยาคลินิก หรือทางแพทย์แผนจีน หรือทางพลศึกษา หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลาย ทางดังกล่าวข้างต้น
3 คุณสมบัติอื่น ๆ :
- มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความประพฤติดี

ให้ผู้สมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร