โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา

สร้างเมื่อ: 28/01/2021 อ่าน: 5,880 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลตรัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราค่าจ้าง
1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1) ตำแหน่งพนักงานธุรการ (งานนิติการ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 320 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพในทุกสาขาวิชา

2) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (งานบำบัดน้ำเสีย) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 320 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น

1.2 กลุ่มงานโภชนศาสตร์
1) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 320 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า
 - อายุไม่เกิน 30 ปี
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร

1.3 กลุ่มงานเภสัชกรรม
1) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
- ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 320 บาท
- ห้องคลังยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 320 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า
- เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เช่น โรคภูมิแพ้, ปวดหลัง
- มีความสามารถเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้

1.4 กลุ่มการพยาบาล
1) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 320 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า

2) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 320 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร