โรงพยาบาลเชียงกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 16/01/2021 อ่าน: 2,064 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลเชียงกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนเดือนละ 11,030 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาสาธารณสุขศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน/อนามัยชุมชน/สุขศึกษา/ส่งเสริมสุขภาพ/ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางสุขศึกษา/จิตวิทยา
2) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ได้เป็นอย่างดี
3) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
4) สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคประจำตัว
5) มีใจรักในการให้บริการ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
6) สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม

ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา)

1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (ค่าจ้างวันละ 510 บาท)
-  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคนิคการแพทย์ หรือทางอื่นที่ กพ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ได้เป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
- สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคประจำตัว
- มีใจรักในการให้บริการ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
- ไม่มีความผิดปกติทางสายตาประเภทตาบอดสี
- สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม

2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา (ค่าจ้างวันละ 310 บาท)
- อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
-  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกคล่องแคล่ว สุขภาพแข็งแรง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
-  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก โดยยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 11-22 มกราคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงกลาง โทร.0-5479-7111, 0-5479-7123 ต่อ 101 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร