อำเภอภูเพียง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

สร้างเมื่อ: 02/01/2021 อ่าน: 2,507 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามอำเภอภูเพียง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-8 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศอำเภอภูเพียง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชน ในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวนอัตราที่ว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 9,000 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติทั่วไป
(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

คุณสมบัติอื่น ๆ
(1) ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอที่ปฏิบัติงาน (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ในเขตพื้นที่อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน)
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้
(3) มีความประพฤติเรียบร้อย

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานอำเภอ ที่ว่าการอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-5460-1027 ตั้งแต่วันที่ 6-8 มกราคม 2564 (3 วันทำการ) ในเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก

ประกาศรับสมัคร