สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/12/2020 อ่าน: 2,817 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-30 ธันวาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง เกษตรกรรม หรือได้รับอนุปริญญาทางเกษตรกรรมด้านสัตวบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
- สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
- เป็นผู้มีความรู้และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

2. พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
- เป็นผู้มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

** เป็นผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดนราธิวาส ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยดูจากสำเนาทะเบียนบ้าน

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร