มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 05/12/2020 อ่าน: 1,211 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14-21 ธันวาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สำนักทรัพย์สินและรายได้ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ในระดับดี เหมาะสมแก่ การปฏิบัติหน้าที่
4. มีความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหา
5. ใจรักในการบริการ อดทน เสียสละและอุทิศเวลาให้กับงาน
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
7. มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินหรือบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากหน่วยงานสถาน ศึกษา หรือหน่วยงานราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 14-21 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (08.30-15.30 น.)

ประกาศรับสมัคร