โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 11/10/2020 อ่าน: 12,053 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 19-27 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ดังนี้
- กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
- กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา
- กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกการเงินและการบัญชี จํานวน 1 อัตรา
- กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกเกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
- กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ  - จํานวน 1 อัตรา
2. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออก ใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ. 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายและในวันทําสัญญาจ้าง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ

สถานที่รับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร