มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 01/06/2020 อ่าน: 2,812 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-13 มิถุนายน 2563

รายละเอียด
ประกาศประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้)
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
อัตราเงินเดือน: 15,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ (เกรียตินิยม จะพิจารณาเป็นพิเศษ) จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นวารสารในฐานข้อมูล SJR,SCOPUS และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความสามารถเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
5. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน และการทํางานเป็นทีม
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความขัยนและอดทน
7. มีความสามารถในการศึกษาจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
8. มีคุณธรรม จริยธรรมและซื่อตรงต่อการปฏิบัติงาน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2-13 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2160-1252

ประกาศรับสมัคร