สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สร้างเมื่อ: 19/05/2020 อ่าน: 2,438 ครั้ง


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มิถนายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,500 บาท + ค่าครองชีพ 1785 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการขาย หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มิถนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร