สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 05/05/2020 อ่าน: 1,838 ครั้ง


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง: นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
-  เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- มีสัญชาติไทย
-  อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร