นิคมสร้างตนเองตากฟ้า รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/04/2020 อ่าน: 1,531 ครั้ง


นิคมสร้างตนเองตากฟ้า รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่ที่ 22-28 เมษายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานเอกสารสิทธิ์ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาด้านก่อสร้าง สาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาด้านสำรวจ สาขาวิชาด้านนิติศาสตร์ สาขาวิชาด้านรัฐศาสตร์ หรือประสบการณ์ด้านงานเอกสารสิทธิ์และหนังสือสำคัญไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. มีความรู้ความสามารถและชำนาญด้านคอมพิวเตอร์
3. สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการนิคมสร้างตนเองตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่ที่ 22-28 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์. 0-5624-1384

ประกาศรับสมัคร