สำนักงาน พมจ.นครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 18/04/2020 อ่าน: 3,598 ครั้ง


สำนักงาน พมจ.นครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 20-24 เมษายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- พนักงานหรือลูกจ้างในพื้นที่จังหวัดที่ถูกเลิกจ้าง หยุดกิจการ ขาดรายได้ เงินเดือน ค่าตอบแทน หรือได้รับผลกระทบทางรายได้ประจำ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
-  วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
-  สามารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตามที่เห็นสมควรกำหนด

2. นักพัฒนาสังคม 2 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- พนักงานหรือลูกจ้างในพื้นที่จังหวัดที่ถูกเลิกจ้าง หยุดกิจการ ขาดรายได้ เงินเดือน ค่าตอบแทน หรือได้รับผลกระทบทางรายได้ประจำ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
-  วุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมสงเคราะห์ กฎหมาย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-  สามารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 20-24 เมษายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร