สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ

สร้างเมื่อ: 14/04/2020 อ่าน: 2,163 ครั้ง


สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-20 เมษายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลตามโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Pointเพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะที่ 2
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 2  ตำบลบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 056276230 ในวันและเวลาราชการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-20 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร