อบต.ห้วยหอม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 02/04/2020 อ่าน: 1,778 ครั้ง


อบต.ห้วยหอม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 เมษายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
-  ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
- และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงาน (ช่วยงานเขียนแบบ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- ไม่จำกัดคุณวุฒิ
- มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 13-22 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร 02-1079188 ต่อ 10, 11

ประกาศรับสมัคร