สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สร้างเมื่อ: 16/03/2020 อ่าน: 1,658 ครั้ง


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16-20 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหาร บัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 ภายในบริเวณสนามบินครสวรรค์ ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร