ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สร้างเมื่อ: 14/03/2020 อ่าน: 2,056 ครั้ง


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มีนาคม 2563
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 10200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร