โรงพยาบาลตาคลี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/03/2020 อ่าน: 1,825 ครั้ง


โรงพยาบาลตาคลี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,030 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสังคมสงเคระห์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ โรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร