โรงเรียนน้ำสาดเหนือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สร้างเมื่อ: 05/03/2020 อ่าน: 1,561 ครั้ง


โรงเรียนน้ำสาดเหนือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (วุฒิม.6 สมัครไม่ได้)
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายลักษณะงานที่จะปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนน้ำสาดเหนือ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 2-8 มีนาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร