โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

สร้างเมื่อ: 19/07/2014 อ่าน: 343 ครั้ง


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร: ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเอก เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ และความสามารถหรือประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาเว็บไซด์ มีความสามารถเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมมูลและมีความสามารถซ่อมบำรุงระบบอินเตอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารอำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หมายเลขโทรศัพท์ 0-4266-0442