มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/11/2019 อ่าน: 6,514 ครั้ง


มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานห้องบัตร จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะแพทยศาสตร์
อัตราเงินเดือน: 10430 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
(1) ได้วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
(2) ได้วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พร้อมทั้งแนบเอกสารวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

ประกาศรับสมัคร