กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน (ชาย/หญิง) จำนวน 245 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/11/2019 อ่าน: 15,504 ครั้ง


กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน (ชาย/หญิง) จำนวน 245 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กองทัพภาคที่ 3
สถานที่บรรจุ และรับสมัคร
1. กรมทหารพรานที่ 31 จำนวน 31 อัตรา
- สมัครได้ที่ กรมทหารพรานที่ 31 ตำบลทุ่งควบ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โทร.0-5488-4589

2. กรมทหารพรานที่ 32 จำนวน 40 อัตรา
- สมัครได้ที่ กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทร.0-5478-3832

3. กรมทหารพรานที่ 33 จำนวน 102 อัตรา (ปฎิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้)
- สมัครได้ที่ กรมทหารพรานที่ 33 ค่ายสมเด็จเอกาทศรถ (สนามบิน) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0-5524-5046 ต่อ 74135

4. กรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 28 อัตรา
- สมัครได้ที่ กรมทหารพรานที่ 35 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0-5574-1521

5. กรมทหารพรานที่ 36 จำนวน 41 อัตรา
- สมัครได้ที่ กรมทหารพรานที่ 36 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร.0-5368-1300 หรือ 0-5368-1779 ต่อ 101

6. หมวดทหารพรานหญิง 31 จำนวน 2 อัตรา
 สมัครได้ที่ หมวดทหารพรานหญิง 31 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  โทร.0-5574-1521

7. หมวดทหารพรานหญิง 32  จำนวน 1 อัตรา
- สมัครได้ที่ หมวดทหารพรานหญิง 32 ค่ายสมเด็จเอกาทศรถ (สนามบิน) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0-5524-5046 ต่อ 74135

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18-30 ปี
- มีความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
**งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด 2542 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ*

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรับสมัคร