โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

สร้างเมื่อ: 01/11/2019 อ่าน: 1,976 ครั้ง


โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (สําหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสามารถสมัครได แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท)  (วุฒิม.6 สมัครไม่ได้)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรับสมัคร