สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สร้างเมื่อ: 31/10/2019 อ่าน: 2,294 ครั้ง


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาปัว 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11400 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน ตั้งแต่วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.054-710117

ประกาศรับสมัคร