สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 29/10/2019 อ่าน: 6,484 ครั้ง


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28-30 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 2 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งขับรถยนต์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานเดือน พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563
ค่าจ้าง 12,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
3. มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5. ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
6. มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษารถยนต์
7. มีความรู้เส้นทางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนเป็นอย่างดี
8. สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้

2. ตำแหน่งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 1 อัตรา ปฏิบัติงานเดือน พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 ค่าจ้าง 13,000 บาท/ต่อเดือน
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีความรู้ทางด้าน Graphic Design
4. สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และเขียนเว็บไซต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ
6. สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

มาสมัครด้วยตนเองที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เลขที่ 153 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-232019 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2562 เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.)