โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 26/10/2019 อ่าน: 8,459 ครั้ง


โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. เจ้าพนักงานพัสดุ(ปวช) 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปวช) 1 อัตรา
3. พนักงานบริการ (ปฏิบัติที่งานยาพาหนะ) 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร