โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

สร้างเมื่อ: 26/10/2019 อ่าน: 1,816 ครั้ง


โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (วุฒิม.6 สมัครไม่ได้)
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
- มีประสบการณ์ด้านการเงิน พัสดุ เบื้องต้น
- มีความรู้การใช้ระบบ e-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์081-1665565 , 089-8533262

ประกาศรับสมัคร