สสจ.พิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สร้างเมื่อ: 14/10/2019 อ่าน: 1,777 ครั้ง


สสจ.พิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร