อบจ.ชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 10/10/2019 อ่าน: 3,206 ครั้ง


อบจ.ชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

พนักงานจ้างทั่วไป
1.คนงาน จำนวน 2 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 08-9569-6667

ประกาศรับสมัคร