สำนักงาน พมจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 10/10/2019 อ่าน: 6,434 ครั้ง


สำนักงาน พมจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- อายุ 24-40 ปี ปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและเรียนกฎหมายมาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
- รับสมัครวันที่ 9-16 ตุลาคม 2562

2. ช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- อายุ 24-40 ปี ปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและเรียนกฎหมายมาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
- รับสมัครวันที่ 10-21 ตุลาคม 2562
(รายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร