โรงพยาบาลบัวใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 10/10/2019 อ่าน: 1,791 ครั้ง


โรงพยาบาลบัวใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14070 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร:  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร